top of page
Aviso Legal: Aviso legal

Dades de Wild Garden Studio SL:

La venda d'articles a través d'aquesta pàgina web és realitzada sota la denominació WGS, Wild Garden Studio o Mariloillustration per Wild Garden Studio SL., Societat limitada amb domicili en C / Migdia 9, CP: 17002 (Girona), inscrita al Registre mercantil de Girona i NIF B42713529 amb  correu electrònic wildgarden.tattoo@gmail.com

els  termes i condicions i la política de privacitat

Aquest lloc web ( www.wildgardenstudio.com ) és propietat de Wild Garden Studio SL (des d'ara, també WGS). La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions. El fet d'interactuar i / o utilitzar els continguts que hi ha en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap tipus de reserva, les següents condicions:

· Condicions d'ús:

- WGSofrece seus productes i serveis a través de la pàgina web  www.wildgardenstudio.com  sense que la seva exactitud pugui ser garantida. L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és lliure i gratuït, i mitjançant aquest accés aquests accepten expressament i voluntàriament la responsabilitat per l'ús que faci de la mateixa.

- Al lloc www.wildgardenstudio.com es facilita el contacte amb terceres persones. WGS usa el seu lloc web per posar en contacte els seus usuaris amb terceres persones. El fet d'enviar de forma lliure i voluntària un o diversos dels formularis presents en el lloc web, alguns d'ells dirigits a terceres persones, comporta l'acceptació de cedir les dades a aquestes terceres persones. A cada formulari, en el títol, s'especifica a qui se li reenvia la informació cedida, de manera que WGS no es fa responsable de l'consegüent ús d'aquesta informació un cop enviat el formulari per la tercera persona receptora.

- El material contingut en el lloc web es pot veure modificat i / o eliminat en qualsevol moment sense necessitat de notificació.

- L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, applets, macros, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de WGS o de tercers.

- L'usuari ha de tenir en compte que Wild Garden Studio SL no compta amb la informació prèvia necessària i adequada perquè qualsevol de les opinions, articles o comentaris publicats al web puguin servir com assessorament per a un cas concret.

- Els enllaços continguts en el present lloc web poden conduir a l'usuari a altres llocs webs gestionats per tercers i sobre els que WGS no exerceix cap tipus de control. Wild Garden Studio SL no es fa responsable de l'estat ni de l'contingut d'aquests llocs.

· Protecció de dades:

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, WGS informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.wildgardenstudio.com, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris de els serveis de el present lloc web. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Wild Garden Studio SL i de les terceres persones col·laboradores amb WGS. Abans de cedir les dades a terceres persones, WGS s'assegura que els usuaris siguin informats (mitjançant l'acceptació de "Els  termes i condicions i la política de privacitat " ) De la cessió de la informació recollida pels diferents formularis a el destinatari final especificat en el títol de cada formulari.

WGS adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos. En cas que la vostra acceptació cedir lliure i voluntàriament la informació continguda en els els diferents formularis del lloc web a una tercera persona, WGS deixarà de ser responsable de l'ús que es faci d'aquesta informació, passant la responsabilitat a el receptor final d'aquesta ( especificat en cada títol de cada formulari). L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari a través de correu electrònic a: wildgarden.tattoo@gmail.com o a el receptor final amb qui s'ha iniciat contacte a través d'algun dels formularis de www.wildgardenstudio.com. L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a wildgarden.tattoo@gmail.com.

- Finalitat de l'tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En www.wildgardenstudio.com, tractarem les teves dades personals recaptats amb les següents finalitats:

1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d'www.wildgardenstudio.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació, promoció i millora de l'servei de Wild Garden Studio SL.

2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats a  www.wildgardenstudio.com

3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de Wild Garden Studio SL, els seus col·laboradors i de el sector. Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça wildgarden.tattoo@gmail.com. Els camps d'aquests registres són d'ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació: El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

1. La sol·licitud d'informació i / o la contractació dels serveis de Wild Garden Studio SL, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a l'efecte. En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant de el tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Wild Garden Studio, excepte els seus col·laboradors (especificats tots en els títols dels diferents formularis) i llevat obligació legal.  

Retenció de dades en conformitat a la LSSI, WGS informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació de servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o de l'Ministeri que així els requereixi . La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual

WGS és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "know how" i tots els altres drets guarden relació amb els continguts de la pàgina web  www.wildgardenstudio.com  i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de la pàgina web www.wildgardenstudio.com  sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per  www.wildgardenstudio.com , tot i ser gratuïts i / o de disposició pública. WGS disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari. L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació de servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment de l'servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi el compliment de l'contracte, l'usuari necessita autorització per escrit per part de Wild Garden Studio SL, quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de WGS, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per WGS i, en particular de:

• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de WGS, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

• La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

• La utilització de servidor de correu de l'domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat. L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament de l'servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com a principis universals d'ús d'Internet. L'usuari indemnitzarà Wild Garden Studio SL per les despeses que generés la imputació de la mateixa societat o algun dels seus socis i / o administradors en alguna causa que fos responsabilitat a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

WGS realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Wild Garden Studio SL, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.  

comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. WGS no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes (Mitjançant l'acceptació de "Els  termes i condicions i la política de privacitat " dels formularis o els processos de compra, s'accepta rebre promocions publicitàries i correus informatius ). En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, WGS sí està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Wild Garden Studio SL que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través de  wildgarden.tattoo@gmail.com

· Jurisdicció i legislació aplicables:

- Aquest lloc web s'adreça exclusivament a persones residents en territori espanyol i es regeix per la normativa espanyola, que serà la legislació que reguli les relacions entre la titular del lloc web i els usuaris.

- Per a qualsevol controvèrsia que pogués suscitar per l'ús de el present lloc web seran competents els tribunals de Girona (Espanya).

Termes i condicions aplicables a les compres fetes a www.wildgardenstudio.com

INFORMACIÓ RELLEVANT: És requisit necessari per a l'adquisició dels productes que s'ofereixen en aquest lloc, que llegeixi i accepti els següents termes i condicions que a continuació es redacten. L'ús dels nostres serveis així com la compra dels nostres productes implicarà que vostè ha llegit i acceptat els Termes i Condicions d'Ús en el present document. Totes els productes que són oferts pel nostre lloc web poguessin ser creades, cobrades, enviades o presentades per una pàgina web tercera i en aquest cas estarien subjectes als seus propis termes i condicions. En alguns casos, per adquirir un producte, serà necessària la cessió per part de l'usuari, amb ingrés de dades personals fidedignes, d'informació de caràcter personal.  Wild Garden Studio SL no assumeix la responsabilitat en cas que lliuri aquesta informació a tercers. Totes les compres i transaccions que es duguin a terme per mitjà d'aquest lloc web, estan subjectes a un procés de confirmació i verificació, el qual podria incloure la verificació de l'estoc i disponibilitat de producte, validació de la forma de pagament, validació de la factura (en cas d'existir) i el compliment de les condicions requerides pel mitjà de pagament seleccionat. En alguns casos pot ser que es requereixi una verificació per mitjà de correu electrònic. Els preus dels productes oferts en aquesta Botiga Online són vàlids només en les compres realitzades en aquest lloc web.

LLICÈNCIA: Wild Garden Studio SL, a través del seu lloc web concedeix una llicència perquè els usuaris utilitzin els productes que són venuts en aquest lloc web d'acord als termes i condicions que es descriuen en aquest document.

ÚS NO AUTORITZAT En cas que apliqui (per a venda de programari, templets, o un altre producte de disseny i programació) no pots col·locar un dels nostres productes, modificat o sense modificar, en un CD, lloc web o cap altre mitjà i oferir-los per a la redistribució o la revenda de cap tipus.

PROPIETAT No pot declarar propietat intel·lectual o exclusiva a cap dels nostres productes, modificat o sense modificar. Tots els productes són propietat dels proveïdors de l'contingut. En cas que no s'especifiqui el contrari, els nostres productes es proporcionen sense cap tipus de garantia, expressa o implícita. En cap cas aquesta companyia serà responsables de cap dany incloent, però no limitat a, danys directes, indirectes, especials, fortuïts o conseqüents o altres pèrdues resultants de l'ús o de la impossibilitat d'utilitzar els nostres productes.

POLÍTICA DE REEMBORSAMENT I GARANTIA En el cas de productes que siguin mercaderies irrevocables no-tangibles, no realitzem reemborsaments després que s'enviï el producte, vostè té la responsabilitat d'entendre les característiques abans de comprar-lo. Li demanem que llegiu amb atenció la descripció abans de comprar-lo. Només es fan excepcions d'aquesta regla quan la descripció no s'ajusta a l'producte. Hi ha alguns productes que poguessin tenir garantia i possibilitat de reemborsament, però aquest serà especificat a l'comprar el producte. En aquests casos la garantia només cobrirà falles de fàbrica i només es farà efectiva quan el producte s'hagi fet servir correctament. La garantia no cobreix avaries o danys ocasionats per ús indegut. Els termes de la garantia estan associats a falles de fabricació i funcionament en condicions normals dels productes i només es faran efectius aquests termes si l'equip ha estat usat correctament. Això inclou: A) D'acord a les especificacions tècniques indicades per a cada producte. B) En condicions ambientals d'acord amb les especificacions indicades pel fabricant. C) En ús específic per a la funció amb què va ser dissenyat de fàbrica. D) En condicions d'operació elèctriques d'acord amb les especificacions i toleràncies indicades.

COMPROVACIÓ ANTIFRAU La compra d'el client pot ser ajornada per a la comprovació antifrau. També pot ser suspesa per més temps per a una investigació més rigorosa, per evitar transaccions fraudulentes.

PRIVACITAT Wild Garden Studio SL garanteix que la informació personal que vostè envia compta amb la seguretat necessària. Les dades ingressats per usuari o en el cas de requerir una validació de les comandes no seran lliurats a tercers, llevat que hagi de ser revelada en compliment a una ordre judicial o requeriments legals. La subscripció a butlletins de correus electrònics publicitaris és voluntària i podria ser seleccionada a l'hora de crear el seu compte. Wild Garden Studio SL es reserva els drets de canviar o de modificar aquests termes sense previ avís.

bottom of page